Kort om foretaket, dets målsetninger og tilbud.

Gleditsch Air Video er et enkeltpersons foretak. Målsetningen er å dekke vanlige folks behov for bilder eller filmklipp tatt fra luften ved hjelp av moderne droneteknologi. Foretaket er registert innenfor kategori RO1 med operatørnummer NO.RPAS.6799. RO1 betyr at man i prinsipp må forholde seg til Luftfartstilsynetsretningslinjer for droneflygning innenfor denne kategorien.
De 5 viktigste hovedreglene er:

1. Visuell kontakt med drone. Kun fly i dagslys og på en hensynsfull måte.
2. Ikke fly nærmere enn 5km fra fly- og helikopterplasser, militære områder mm.
3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakkenivå uten særtillatelser.
4. Ikke fly over festivaler, konserter eller sportsarrangementer. Holde 150m avstand fra ansamling av mennesker.
5. Ta hensyn til andres privatliv. Ta hensyn til almene regler for bruk av film og foto av andre personer.

Mer info om RO1 finnes på nettsidene til Luftfartstilsynets sider om droner og droneflygning på ulike nivå.


Kort om foretakets innehaver.


Roy Morten Gleditsch er en erfaren filmamatør med erfaring fra film og foto fra luften siden 2015.


Om verktøyet.

Bruker for tiden DJI Mavic 2 PRO som verktøy for å dekke oppgavenes krav til kvalitet. Drone tar video i HD-kvalitet eller i 4K-kvalitet; bilder i 20 MP kvalitet ved hjelp av kamera fra Hasselblad.

Noen begrensninger:
- Ingen nedbør.
- Helst ingen frost.
- Vindhastighet
≤ 8 m/s.


Kort om foretaket, dets målsetninger og tilbud.

Gleditsch Air Video er et enkeltpersons foretak. Målsetningen er å dekke vanlige folks behov for bilder eller filmklipp tatt fra luften ved hjelp av moderne droneteknologi. Foretaket er registert innenfor kategori RO1 med operatørnummer NO.RPAS.6799. RO1 betyr at man i prinsipp må forholde seg til Luftfartstilsynetsretningslinjer for droneflygning innenfor denne kategorien.
De 5 viktigste hovedreglene er:

1. Visuell kontakt med drone. Kun fly i dagslys og på en hensynsfull måte.
2. Ikke fly nærmere enn 5km fra fly- og helikopterplasser, militære områder mm.
3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakkenivå uten særtillatelser.
4. Ikke fly over festivaler, konserter eller sportsarrangementer. Holde 150m avstand fra ansamling av mennesker.
5. Ta hensyn til andres privatliv. Ta hensyn til almene regler for bruk av film og foto av andre personer.

Mer info om RO1 finnes på nettsidene til Luftfartstilsynets sider om droner og droneflygning på ulike nivå.


Kort om foretakets innehaver.


Roy Morten Gleditsch er en erfaren filmamatør med erfaring fra film og foto fra luften siden 2015.


Om verktøyet.

Bruker for tiden DJI Mavic 2 PRO som verktøy for å dekke oppgavenes krav til kvalitet. Drone tar video i HD-kvalitet eller i 4K-kvalitet; bilder i 20 MP kvalitet ved hjelp av kamera fra Hasselblad.

Noen begrensninger:
- Ingen nedbør.
- Helst ingen frost.
- Vindhastighet
≤ 8 m/s.

Noen filmeksempler

Stacks Image 39
play1

Filmklipp fra oven

Eksempler på hvordan filmklipp fra luften kan ta seg ut ved hjelp av film/ fotodrone.
Filmklippene er fra Norge og er gjort i 2017-2019 vha DJI Phanton P3A og DJI Mavic Pro.
Nye filmklipp kommer basert på DJI Mavic PRO 2 som har et profesjonelt kamera fra Hasselblad.
thex Created with Sketch.
Stacks Image 79
play1

GLEDITSCH AIR VIDEO > Point of Interest (POI)

En populær funksjon på droner av en viss kvalitet og standard. Dronen programmeres til å sirkle rundt et definert objekt i definert avstand, høyde og hastighet.
I dette klippet er det dronepiloten som gjør seg interessant.
Funksjonen ivaretar Gleditsch Air Video etter ønske med DJI Mavic 2 PRO.
thex Created with Sketch.
Våre kunder sier

Benyttet oss av Gleditsch Air Video i forbindelse med Straumemila 2019. Gleditsch Air Video leverte fantastiske bilder av natur og løpere fra oven. Kan absolutt anbefale Gleditsch Air Video om du ønsker å ha noe filmet med drone.
Per Magne Handegård - Straumemila / Sotra Sportsklubb
Benyttet oss av Gleditsch Air Video i forbindelse med Straumemila 2019. Gleditsch Air Video leverte fantastiske bilder av natur og løpere fra oven. Kan absolutt anbefale Gleditsch Air Video om du ønsker å ha noe filmet med drone.
Per Magne Handegård - Straumemila / Sotra Sportsklubb
Kontaktsjema